Analiza zmiany grubości materiałów izolacyjnych w ciągu ostatnich lat

Szacuje się, że w Polsce około 75% użytkowanych budynków jest w różnym stopniu nieefektywnych energetycznie. Wymagają one renowacji oraz zastosowania rozwiązań, które doprowadzą do ograniczenia strat energii. W niniejszym artykule przyjrzymy się tym zmianom.

W kierunku energooszczędności

W Polsce oraz w innych krajach europejskich podejmuje się działania ograniczające zużycie energii potrzebnej do ogrzewania budynków oraz redukcję emisji dwutlenku węgla. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe wymagania, które określają wartość współczynnika przenikania ciepła przez ścianę zewnętrzną dla pomieszczeń ogrzewanych budynków mieszkalnych, która wynosi U=0,20 [W/(m2K)]. Porównując te wymogi z wymogami lat 90. ubiegłego wieku, oznacza to poprawę współczynnika aż o 63%.

Coraz grubsza izolacja?

Wspomniane zmiany mają bezpośredni wpływ na grubość zastosowanej izolacji. Przyjrzymy się, jak zmieniające się w ciągu ostatnich lat regulacje wpłynęłyby na zwiększenie grubości płyt styropianowych przy założeniu stałych parametrów lambda, gdybyśmy wciąż stosowali płyty o takich samych parametrach lambda. W obliczeniach wykorzystano materiały konstrukcyjne dostępne zarówno w 1993 roku, jak i w 2021 roku – czyli konstrukcję ściany zewnętrznej z bloczków ceramicznych o grubości 24 lub 25 cm, a jako izolacji użyto styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,045 W/ (mK).

Efektem były intensywne działania producentów materiałów termoizolacyjnych mające na celu poprawę współczynnika przewodzenia ciepła.

Przykład zastosowania izolacji

Rozważmy ścianę zewnętrzną wykonaną z bloczków ceramicznych o grubości 25 cm. Aby spełnić minimalne wymagania techniczne obowiązujące od 2021 roku, wystarczy zastosować białą płytę styropianową o grubości 19 cm lub szarą płytę o grubości 13 cm. To pokazuje, że nowoczesne materiały izolacyjne pozwalają na osiągnięcie dobrych rezultatów przy mniejszych grubościach.

Kierunek energooszczędność

Biorąc pod uwagę aktualne zmiany w wymaganiach oraz prace nad regulacjami obejmującymi programy europejskie, w przyszłości przewiduje się kolejne podniesienia standardów izolacji dla ścian zewnętrznych w najbliższych latach.

Koszty termoizolacji

W obliczu rosnących kosztów, inwestorzy dokładnie rozważają swoje wybory. Istotne jest zrozumienie dwóch perspektyw kosztowych – kosztu samego materiału oraz kosztu inwestycji.

Poniższy wykres obrazuje zestawienie różnych płyt styropianowych, które spełniają obowiązujące minimalne wymagania techniczne (U=0,20 [W/(m2K)]).

Wnioski:

  1. Rosnące wymagania dotyczące izolacji termicznej budynków skutkują coraz grubszymi warstwami izolacyjnymi
  2. Dzięki zastosowaniu szarych płyt styropianowych osiąga się lepszą efektywność przy mniejszych grubościach.
  3. Odpowiedni dobór rodzaju styropianu pozwoli nam osiągnąć lepszą efektywność bez ponoszenia nadmiernych kosztów.

pobierz artykuł w wersji pdf: kliknij tutaj