Efektywność kosztowa

Jeszcze kilka lat temu nie zastanawialiśmy się nad kosztami energii ani utrzymania budynków, gdyż ceny były stabilne i relatywnie niskie. Inwazja Rosji na Ukrainę istotnie zmieniła ten stan rzeczy. W świetle ograniczonych zasobów zaczęliśmy dostrzegać potrzebę poprawy efektywności energetycznej budynków, co nie tylko jest naszym obowiązkiem, ale także ma znaczenie ekonomiczne oraz środowiskowe dla przyszłych pokoleń.

CZY TO SIĘ OPŁACA I ILE KOSZTUJE?

Postarajmy się więc odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

  • jak zmieniały się koszty energii na przestrzeni ostatnich lat?
  • jak w ciągu ostatnich 5 lat wzrosły koszty utrzymania budynków?
  • czy pierwszy etap termomodernizacji, czyli ocieplenie budynku, ma sens ekonomiczny?
  • jak zmiany kosztów postrzegają właściciele budynków z termoizolacją i bez termoizolacji?

Aby móc rzetelnie odpowiedzieć na te pytania, przeanalizowaliśmy koszty utrzymania typowych budynków mieszkalnych wybudowanych w różnych okresach XX wieku:

  • typu „kostka” z 1965 roku, nie posiadającego izolacji termicznej przegród zewnętrznych, z systemem grzewczym opartym o kocioł węglowy i wentylacją grawitacyjną
  • typu „stodoła” z 1987 roku, z izolacją termiczną przegród zewnętrznych według standardów obowiązujących w okresie jego budowy, również z systemem grzewczym opartym o kocioł węglowy i wentylację grawitacyjną.

Wyniki analizy są przedstawione w raportach sporządzonych w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej dostępnych na www.poznajstyropian.pl

ZMIANY CEN NA RYNKU ENERGII NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT

Niżej zamieszczona tabela pokazuje zmiany cen jednostkowych nośników energii na przełomie ostatnich 5 lat*:

Szczególnie dotyczy to cen węgla kamiennego, który jest najbardziej popularnym źródłem ciepła w Polsce. Wg danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) wynika, że ogółem spośród blisko 9,8 mln już zewidencjonowanych źródeł ciepła aż 5,5 mln (56%) działa na paliwo stałe, a najczęściej wykorzystywanym paliwem pozostaje niestety wciąż węgiel i paliwa węglopochodne. To aż 2,7 mln urządzeń tego typu.

CENY ENERGII A KOSZTY UTRZYMANIA TYPOWEGO BUDYNKU Z LAT 60.

To ile płacimy za ogrzewanie naszego domu, jest ściśle związane z cenami nośników energii. Weźmy na przykład dom typu „kostka” z lat 60. o powierzchni ok. 127 m2.

W ciągu ostatnich 5 lat ceny energii do ogrzewania tego domu w okresie zimowym znacząco wzrosły – odpowiednio o 283% w przypadku węgla kamiennego oraz 66% w przypadku gazu ziemnego. Dla domowników przy utrzymaniu zapotrzebowania na energię oznaczało to wzrost rocznych kosztów odpowiednio o 9974,12 PLN i 3758,48 PLN.

TERMOMODERNIZACJA – CZY TO MA SENS EKONOMICZNY?

Przeanalizowano wpływ termomodernizacji na zapotrzebowanie energetyczne w postaci termoizolacji na bazie styropianowych płyt fasadowych o grubości 16 cm. Po termoizolacji zauważamy spadek zapotrzebowania na energię niemalże o połowę, co w praktyce przekłada się bezpośrednio na rachunki, zarówno jeśli chodzi o źródło ciepła w postaci węgla kamiennego, jak i gazu. Realna oszczędność w ubiegłym roku dla domu ogrzewanego kotłem na węgiel kamienny to ponad 7200 PLN*.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI

  • Termoizolacja pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne niemal o połowę (zależnie od typu budynku).*
  • Niższy koszt zakupu źródła ciepła (kotła na paliwo stałe, kotła gazowego, pompy ciepła).*
  • Oszczędność w rachunkach związana z kosztem „przewymiarowanego pieca” (częściowa termomodernizacja domu bez wcześniejszej termoizolacji skutkuje doborem źródła ciepła o większej mocy, co wiąże się z większymi kosztami zakupu i eksploatacji).

*na podstawie raportu MLBEP

Pobierz wersję pdf artykułu: kliknij tutaj