img

Najczęściej popełniane błędy przy ocieplaniu domu styropianem – jak ich uniknąć?

Kiedy wiesz już, czym ocieplić dom, i decydujesz się na styropian, warto jeszcze zapoznać się z zasadami prawidłowego wykonania prac termoizolacyjnych. Przeczytaj poniższy tekst i sprawdź, jakie błędy najczęściej popełniane są przy izolacji budynków, a także jak ich unikać.

Przygotowanie podłoża

Pierwszym krokiem przy pracach ociepleniowych jest ocena stanu podłoża. Należy dokładnie sprawdzić, czy jest suche, czyste i spójne. Częstym błędem na tym etapie robót jest niedostateczne przygotowanie powierzchni, co może prowadzić do odspojenia całego ocieplenia.

Najczęstsze błędy przy przygotowaniu podłoża:

 • zła ocena powierzchni ścian – powinna być ona równa, a pion i poziom zachowane,
 • pozostawienie zabrudzeń i nalotów,
 • niezagruntowanie chłonnej powierzchni,
 • brak zabezpieczenia powierzchni, na której obecna jest korozja biologiczna (glony, porosty).

Jak uniknąć błędów związanych z przygotowaniem podłoża?

Żeby skutecznie przygotować podłoże do ocieplenia, należy wyrównać ściany zaprawą. Jeśli powierzchnia jest równa i spoista, należy ją umyć – najlepiej z użyciem myjki ciśnieniowej. W przypadku chłonnego podłoża konieczne jest jego zagruntowanie, co zwiększa przyczepność zaprawy klejowej. Jeśli na powierzchni ściany przed jej umyciem widoczna była korozja biologiczna, warto zabezpieczyć płaszczyznę preparatem grzybobójczym. Przed przystąpieniem do układania izolacji dobrze jest przeprowadzić próbę z jedną płytą styropianową – pozwoli to na ocenę jakości podłoża.

Montaż termoizolacji

Błędy popełnione na etapie układania płyt styropianowych mogą mieć trwałe konsekwencje, wpływając na efektywność izolacji.

Najczęstsze błędy przy mocowaniu płyt styropianowych

 • nieodpowiedni dobór zaprawy klejowej,
 • klejenie płyt wyłącznie „na placki”,
 • pozostawienie niewypełnionych szczelin między płytami lub ich niestaranne wypełnienie,
 • prowadzenie prac w nieodpowiednich warunkach termicznych,
 • brak przewiązania płyt, czyli ułożenia „w cegiełkę”.

Jak uniknąć błędów przy montażu płyt styropianowych?

Żeby uniknąć błędów przy montażu płyt styropianowych, należy właściwie dobrać zaprawę klejową do rodzaju podłoża, co zapewni odpowiednią trwałość połączenia. Zaprawę nakłada się zarówno po obwodzie, jak i w centralnej części każdej płyty. W ten sposób zapobiega się powstawaniu pustek powietrznych między płytą a podłożem.

Dokładne wypełnianie szczelin między płytami niskorozprężną pianą poliuretanową minimalizuje ryzyko powstawania mostków termicznych w tych miejscach. Należy również unikać prowadzenia prac w ekstremalnych temperaturach, ponieważ zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie negatywnie wpływają na wiązanie kleju i trwałość ocieplenia. Trzeba również przestrzegać zasady przewiązania płyt, czyli układania ich z przesunięciem, co zwiększa stabilność całego systemu ociepleniowego

Kołkowanie

Odpowiadając na pytanie, jak ocieplić dom skutecznie i bezpiecznie, nie można zapomnieć o kołkowaniu, czyli dodatkowym, mechanicznym mocowaniu warstwy termoizolacji. Kołkowanie jest wymagane przy budynkach wyższych niż 12 metrów, a zalecane w przypadku niższych domów, szczególnie tych narażonych na silne wiatry.

Najczęstsze błędy przy kołkowaniu

 • nieodpowiednio dobrany rodzaj kołków,
 • zbyt mała lub zbyt duża liczba kołków,
 • nieprawidłowe mocowanie kołków.

Jak uniknąć błędów przy kołkowaniu?

Podczas kołkowania konieczne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń projektanta i producenta systemu ociepleniowego. Przy płytach styropianowych należy stosować wyłącznie kołki do styropianu – inaczej można przyczynić się do powstania dodatkowych mostków termicznych. Z kolei użycie zbyt małej lub zbyt dużej liczby kołków nie przyczynia się do zmniejszenia izolacyjności płyt, ale osłabia cały układ ociepleniowy.

Wbicie kołka zbyt głęboko, a następnie zaklejenie go warstwą kleju, żeby wyrównać powierzchnię, to dość częsty błąd, który daje tzw. efekt biedronki – okrągłych plam na elewacji widocznych po nałożeniu tynków podczas deszczu lub przy zmianach temperatury. Żeby uniknąć efektu biedronki, zbyt głęboko wbity kołek należy uzupełnić do lica za pomocą specjalnych zaślepek wykonanych z używanych do ocieplenia płyt styropianowych lub za pomocą niskorozprężnej piany.

Wykonywanie warstwy zbrojącej

Warstwa zbrojąca zabezpiecza warstwę termoizolacyjną, więc jej wykonanie musi być precyzyjne.

Najczęstsze błędy przy wykonaniu zbrojenia

 • źle przygotowana powierzchnia pod wykonanie warstwy zbrojącej,
 • nieodpowiednie mocowanie zabezpieczeń naroży budynków,
 • brak dodatkowych, diagonalnych (ukośnych) wzmocnień w narożnikach otworów,
 • zastosowanie nieodpowiedniej siatki zbrojącej.

Jak uniknąć błędów przy wykonaniu warstwy zbrojącej?

Żeby prawidłowo ułożyć zbrojenie, należy właściwie dobrać siatkę, zabezpieczyć naroża budynków oraz użyć wzmocnień diagonalnych w narożnikach otworów drzwiowych, okiennych i innych. Warstwę zbrojenia nakłada się na starannie wyrównane, gładkie podłoże.

Tynkowanie elewacji

Tynkowanie jest ostatnim etapem, który wpływa na ostateczny wygląd elewacji.

Najczęstsze błędy przy tynkowaniu

 • nieprawidłowy dobór tynku do rodzaju izolacji,
 • nadmierne rozcieńczanie podkładu,
 • prace prowadzone w niewłaściwych warunkach pogodowych.

Jak uniknąć błędów przy tynkowaniu?

Przy tynkowaniu szczególnie istotne jest zastosowanie podkładu w kolorze oraz nakładanie tynków w odpowiednich warunkach pogodowych.

Ocieplenie domu styropianem wymaga starannego przygotowania podłoża, właściwego montażu termoizolacji, kołkowania oraz precyzyjnego wykonania warstwy zbrojącej i tynku. Unikając wymienionych błędów, można uzyskać trwałe i efektywne ocieplenie, które zapewni komfort cieplny i oszczędności przez wiele lat.